Stránka 3 z 3

Re: Uživatelé, kterým bylo uděleno negativní hodnocení

Odeslat příspěvekNapsal: 16. 3. 2016 21:07
od MgX
Uživateli s nickem sands1 udělen trest, tzv. „Poslední varování“ , a to bez časového omezení. Uživatel není zatím nijak omezen ve fungování na fóru.

Trest byl udělen po opakovaném upozornění, kdy do některých diskuzních vláken přináší zbytečné napětí, které lze považovat za chuť o vyvolání flame war.

Re: Uživatelé, kterým bylo uděleno negativní hodnocení

Odeslat příspěvekNapsal: 13. 4. 2016 19:11
od MgX
Uživateli s nickem Ico33 udělen trest „Trvalý BAN“.

I přes několik napomenutí a předchozí udělení „Posledního varování“, uživatel stále pokračuje ve vytváření příspěvků, které ne zcela souvisejí se základním tématem vlákna. Vědomě se vyhýbá reakcím na některé podložené argumenty. Jeho způsob komunikace a častá kontroverzní prohlášení, vytvářejí zbytečné napětí v diskuzních vláknech, na což byl také - opakovaně - upozorněn.

Vzhledem k tomu, že předchozí opakovaná napomenutí byla zcela ignorována, udělujeme vyšší formu trestu.

-- 13. 4. 2016 20:20 --

Uživateli s nickem farnell udělen trest - „Trvalý BAN“.

Trest udělen za vulgaritu a opakované cílené provokace. Poslední vytváří výrok, kde uživatel sám vyzval moderátory k udělení trestu - BANu. Bylo vyhověno.

Re: Uživatelé, kterým bylo uděleno negativní hodnocení

Odeslat příspěvekNapsal: 13. 6. 2016 20:33
od MgX
Uživateli janhusak2016 udělen trest „Poslední varování“ s aktivním „Schvalováním příspěvků“.

Trest byl udělen za zbytečně agresivní projev vůči rádcům a vulgaritu.

Re: Uživatelé, kterým bylo uděleno negativní hodnocení

Odeslat příspěvekNapsal: 28. 8. 2016 12:03
od MgX
Uživateli s nickem Petulda udělen trest „Dočasný BAN“, a to do 30. 11. 2016. Dále pak bude udělen trest „Poslední varování“ s nastavením „Schvalování příspěvků“.

Trest byl udělen za záměrné komolení přezdívek uživatelů, kdy vědomě provokujete uživatele tím, že mu přiznáváte (a to bez jakýchkoliv adekvátních důkazů) další identitu (věc byla již dříve řešena na základě stížnosti dalšího uživatele). Na toto byl uživatel upozorněn administrátorem, avšak nereagoval dostatečně adekvátním způsobem - svého jednání nezanechal a nerespektoval tak upozornění/napomenutí. Dále pak byla uživatelem zbytečně užita vulgarita.

Uživateli s nickem Denkez byl udělen trest „Poslední varování“ za záměrné komolení nicku - přezdívky dalších uživatelů, čímž neadekvátním způsobem reagoval na útoky v komolení vůči své osobě.

Situace mezi oběma uživateli trvá delší čas a tým moderátorů a administrátor dále nebudou podobné jevy tolerovat. Fórum je určeno k přátelské, byť ostré výměně názorů při zachování pravidel slušnosti, pravidel SF, zákonů ČR a při respektování upozornění ze strany moderátorů a administrátora.

//EDIT: na základě námitky podané uživatelem Petulda, do textu vysvětlující udělení trestu, byla doplněna informace (text zvýrazněn kurzívou).

Re: Uživatelé, kterým bylo uděleno negativní hodnocení

Odeslat příspěvekNapsal: 12. 2. 2017 11:56
od MgX
Uživateli s nickem evlo udělen trest „Poslední varování“ společně s omezením působení na fóru - „Schvalováním příspěvků“.

Trest byl udělen za opakované porušování pravidel SF. Uživatel využíval velmi často napadání ostatních diskutujících, nezřídka s přídavkem poukázání na jejich národnost. Na své jednání, které je v rozporu s pravidly SF, ale také s obecně uznávanou slušností, byl opakovaně upozorněn.

Re: Uživatelé, kterým bylo uděleno negativní hodnocení

Odeslat příspěvekNapsal: 23. 4. 2017 18:11
od MgX
Uživateli platprd byl udělen trest Poslední varování s aktivním Schvalováním příspěvků.

Uživatel často v komunikaci přestřeluje obecnou slušnost a zbytečně provokuje. Své jednání sem-tam zamete následnou editací příspěvku. Uživateli byla ponechána dlouhá doba k úpravě vystupování, kdy byl i napomínán. K nápravě však nedošlo.

Re: Uživatelé, kterým bylo uděleno negativní hodnocení

Odeslat příspěvekNapsal: 24. 4. 2017 19:01
od MgX
Uživateli platprd byl rozšířen trest na „Trvalý BAN“.

Uživatel po obdržení trestu se pokusil tento obejít. Opakovaně psal příspěvky stejného obsahu, přičemž měl čekat na schválení prvního z nich.

Re: Uživatelé, kterým bylo uděleno negativní hodnocení

Odeslat příspěvekNapsal: 27. 7. 2017 11:27
od MgX
Uživateli Tyson byl udělen trest „Trvalý BAN“.

Uživatel opakovaně nadbytečně využívá vulgaritu, navíc nevhodným způsobem komunikuje. Také vulgárně napadl moderátora fóra, včetně naprosto nevhodné reakce v SZ.

Re: Uživatelé, kterým bylo uděleno negativní hodnocení

Odeslat příspěvekNapsal: 16. 8. 2017 19:34
od MgX
Uživateli s nickem Petulda udělen trest „Trvalý BAN“.

Uživatel Petulda rád jede na hranici pravidel a občas je poruší. Již dříve mu byl udělen trest, ten následně po čase zmírněn, čehož opět „využil“. Nyní zase, jako obvykle, porušuje pravidla, zcela zbytečným příspěvkem. Neboť mu byl již dříve ponechán trest „Poslední varování“ nyní přichází „Trvalý BAN“.

Bohužel mám pocit, že se dosti často věnuje spíše věcem, které s technikou vůbec nesouvisí. Kritizuje buď fungování fóra, jeho moderátorský tým, anebo některé uživatele. Toto fórum nepotřebuje každého. Dlouhodobě jste s fórem nespokojen, ale stejně jste zde. Stav k nepochopení. Myslím, že trest Vám umožní realizaci v jiné části internetu.

Speciálně v tomto konkrétním případě odcituji část pravidel SF.
SuperForum píše:9. Pokud nerespektujete tato doporučení, mohou zakročit moderátoři
  • Vaše příspěvky mohou být bez předchozího upozornění upraveny, nebo smazány.
  • Spam a multiposting bude řešen mazáním takových příspěvků.
  • Můžete být upozorněni na nevhodné chování (jednou, podruhé, ... naposled), můžete si vysloužit negativní hodnocení, nebo můžete být vyloučeni z komunity uživatelů.
  • Pro zachování korektnosti diskuzí a rovného postavení mezi uživateli, je zakázáno používat více účtů (přezdívek/nicků), a to za jakýmkoliv účelem.
  • Slovo moderátora je konečné a další diskuze se nepřipouští. Pokud se vám jeho rozhodnutí nelíbí, máte možnost se odvolat k administrátorovi tohoto fóra.
  • Administrátoři a moderátoři neodstraňují ani nemění znění příspěvků na žádost uživatelů. Uživatelské účty nelze na požádání odstranit ani deaktivovat.


Případnou stížnost směřujte přímo k hlavnímu administrátorovi fóru - Marku Lutonskému.

Re: Uživatelé, kterým bylo uděleno negativní hodnocení

Odeslat příspěvekNapsal: 15. 9. 2017 16:31
od MgX
Uživateli Pamela udělen trest - Trvalý BAN. Trest je udělen za využívání vulgarity, za kterou již dříve byl udělen mírnější trest. Dále pak uživatel využíval dvojí identitu na fóru.

Re: Uživatelé, kterým bylo uděleno negativní hodnocení

Odeslat příspěvekNapsal: 10. 3. 2018 15:51
od MgX
Uživateli PepekK udělen trest - Trvalý BAN.

Po předchozím napomenutí a přidělení trestu v podobě „Posledního varování se schvalováním příspěvků“, nový uživatel fóra pokračuje ve zbytečně podrážděném projevu s dávkou urážek na rádce, resp. administrátora. Na návrh moderátora trest udělen.

Re: Uživatelé, kterým bylo uděleno negativní hodnocení

Odeslat příspěvekNapsal: 11. 3. 2018 19:04
od MgX
Uživateli NOWOCAYN_2 bylo po dříve uděleném trestu - „Poslední varování“, nastaveno tzv. schvalování příspěvků. Trest je navýšen pro opětovný zbytečný příspěvek (OT) s obsahem, který lze vnímat, jako formu drobné urážky/posměšku.

Uživatel na fórum dál může přispívat, jen jeho příspěvky musí před zveřejněním odsouhlasit člen skupiny moderátorů.

Trest se uděluje na časově neurčitou dobu.